Com funciona MonFolk?

MonFolk es una plataforma que pretén englobar informació de diferents sectors com són, Esdeveniments, Comerços, Escoles, Organitzacions, Llocs, Agrupacions, Artistes i Instruments.

Aquets apartats podran tindre vinculació, aconseguint generar uns camps de búsqueda amb molta informació i afinades segons les necesitats de cada usuari.

Les bases de dades estarien ordenades de la següent form

 • Esdeveniments
 • Espais
  • Comerços
  • Escoles
  • Organitzacions
  • Llocs
  • Agrupacions
 • Artistes
 • Instruments
Esquema 01

Com puc introduir la informació?

A continuació trobaràs videos explicatius per saber com afegir cada tipus d’informació diferent.

Com a esdeveniments entenem tota aquella activitat organitzada per alguna entitat, empresa o grup que forma part de la plataforma.

Ja siguen concerts, aplecs, balls, conferències, colònies musicals, tallers,…

Dins de l’apartat espais podrem introduir qualsevol comerç on es puguen vendre tot tipus de contingut relacionat amb la cultura musical. Ja siga una llibreria, tenda d’accessoris, tenda d’instruments, de CD’s,…

En el cas que siga una tenda o taller d’instruments, podrem indicar quins son els instruments que es venen, arreglen i fabriquen.

En aquest altre subapartat d’Espais podem afegir les escoles que imparteixen classes de ball, cant, instrument. Poden també afegir conservatoris o altres entitats d’ensenyament de qualsevol disciplina siga instrumental o ball.

Com a organització entendrem totes aquelles entitats o centres culturals, també d’aquells que fan difusió d’algun instrument específic. Siguen federacions, associacions, o altres entitats culturals.

Com a llocs podrem afegir aquelles localitzacions on sovint es solen realitzar esdeveniments que podrem afegir a la web. Podem entendre places, bars, teatres, o qualsevol altre indret o edifici on hi haja de forma recurrent una activitat.

Així després podrem enllaçar el lloc amb els esdeveniments, i quedarà reflectit el programa del lloc al seu perfil.

Presentarem 2 videos explicatius de com afegir informació tant si eres un grup com si eres un intèrpret. La particularitat està en que al crear el grup, els intèrprets dins la web que formen part d’aquesta agrupació podran ser afegits com a membres.

Al mateix temps es podrà afegir l’artista en el moment estàs creant un esdeveniment, tenint així a la web les actuacions que el grup durà a terme.

Com afegir un Artista-Grup

Com afegir un Artista-Intèrpret